Poskytujeme inovativní řešení


Stavební a projektová divize poskytuje komplexní služby v rámci vlastní i partnerské výstavby, které se účastníme od úvodního auditu akvizice, přes inženýring, návrh projektového a dispozičního řešení, až po samotnou výstavbu a úspěšnou kolaudaci.

 

Nedílnou součástí našich služeb jsou i rekonstrukce nemovitostí na míru, které provádíme v součinnosti se zadavatelem, aby realizovaná nemovitost znovu získala nejen na moderním vzhledu, ale i funkčním řešení a to vždy s přihlédnutím na zadaný rozpočet. let zkušenostímiliardy obrat v rámci vlastních či partnerských realizacídní k úspěšné realizaci kompletní rekonstrukce bytuměsíců k úspěšné realizaci stavby rodinného domurámci naší spolupráce zajistíme…


..pro výstavbu..

 • audit Vašeho, příp. námi doporučeného pozemku a možnosti výstavby
 • konzultaci rozpočtu výstavby
 • projektové a dispoziční řešení domu vč. prováděcí dokumentace a výkazu výměr
 • financování Vašeho záměru
 • inženýring
 • geodetické práce, geologický průzkum a mapové podklady
 • výstavbu vč. napojení domu na inženýrské sítě
 • prohlášení vlastníka budovy a vklad do KN
 • kolaudační řízení
 • zápis do katastru nemovitostí
 • prodej nebo pronájem u investičních nemovitostí

..pro rekonstrukci..

 • audit Vaší, příp. námi doporučené nemovitosti a možnosti realizace
 • konzultaci rozpočtu rekonstrukce
 • zaměření realizované nemovitosti
 • návrh možného řešení
 • tvorba vizualizací budoucího stavu
 • financování Vašeho záměru
 • stavební povolení, revize a příslušné projekty
 • kompletní rekonstrukci
 • prodej nebo pronájem u investičních nemovitostí

I přes široké portfolio poskytovaných služeb dbáme na osobní přístup ke každému klientovi, nasloucháme jeho potřebám, dáváme doporučení podložená letitými zkušenostmi, ale především necílíme na kvantitu, ale kvalitu svých služeb čemuž odpovídá výsledek každé realizace.


Výběr z realizací

u kterých jsme se podíleli na prodeji, pronájmu, rekonstrukci nebo výstavbě

 


Kontaktujte nás

Odpověď dostanete do 24 hodin.

Vaše jméno*

Vaš email*

Vaš telefon

Vaše zpráva*

Adresa


Čerčanská 2053/18, Praha 4 - Krč, 140 00
info@oakgroup.cz
telefon +420 602 674 143